Koper

Koper (italijansko Capodistria) je šesto največje mesto v Sloveniji ter hkrati največje na Slovenski Obali. Z nekaj več kot 20.000 prebivalci predstavlja sedež Mestne občine Koper. 

Ob mestu leži edino slovensko mednarodno tovorno pristanišče Luka Koper, ki Srednjo Evropo povezuje z morjem. Prednost pristanišča je njegova geografska lega, ki mu poleg večje dostopnosti do trgov Srednje in Vzhodne Evrope omogoča tudi vključitev v blagovne tokove na preseku Baltsko-jadranskega in Mediteranskega jedrnega Evropskega transportnega koridorja. Pristanišče s povezavo pomembnih svetovnih ladjarjev vzdržuje morske povezave z vsemi deli sveta.

Koprer nudi Submediteransko podnebje, za katerega so značilni dolga in vroča poletja, mile zime in pogosti vetrovi – burja, jugo in maestral. Povprečne januarske temperature znašajo več kot 4 °C, povprečne julijske pa so višje od 22 °C.

Posredovanje: prodaja
Velikost: 62,20m²
Cena: 285.000 €
Posredovanje: prodaja
Velikost: 150,00m²
Zemljišče: 470,00m²
Cena: 315.000 €
Posredovanje: prodaja
Velikost: 85,20m²
Cena: 482.000 €
Posredovanje: prodaja
Velikost: 366,00m²
Cena: 2.400 € / m²